Magacyada cudurada iyo waxa english lagu yiraahdo

Soomaali badan ayaa ku wareerta, oo ay ku adkaataa inay helaan magaca saxda ah ee cudurka ay rabaan inay wax ka ogaadaan siiba kuwa u turjuma hay'adaha iyo goobaha caafimaadka .
Maadaama ee saas tahay, Halkaan waxaan ku soo aruurinaynaa magacyada cudurada iyo waxa af english lagu yiraahdo Cagaarshoow = jaundice
Jadeeco = measles
Busbus = chickenpox
Furuq = smallpox
Oofwareen [koolboaariyo] = pneumonia
Dabeesha = polio
Xaaqo [tiibisho] = TB
Duumo [malaariyo] = malaria
Qandho [feebaro] = fever
Sokoroow = diabetes
Dhiigkar = high blood pressure
Madaxfurad = migraine
Hargab [ifilo] = influenza, cold, flu
Neef = asthma
Gaastariiko = ulcer
Qoorgooye = meningitis
Juudaan = leprosy
Daacuun = cholera
Shuban = diarrhea
Cuncun [isnidaamis] = herpes
Bahaloow = rabies
Tufoow [tuf] = rheumatic
Kud = anthrax
Teetana = tetanus?
Indhagaduudoow [indhacaseeye] = yellow fever
Waraaboow [bajo, isfiilato] = syphilis
Qalal = epilepsy
Dhiigyaraan = anemia
Aragbeel = glaucoma
Sanboor = sinus
Kaadidhiig = hematuria
Dheefshiidxumo = dyspepsia
Iskudhexyaac maxkaxdeed = schizophrenia
Xinjirwaa = hemophilia
Biyodhac [indhaha] = cataract
Axaldhiiga [disantariyo] = dysentery
Baabasiir = hemorrhoid
Dhiigcadaad = leukemia
Dhagaxkalyood [dhagaxgal kili] = kidney stone
Cudurka Sanbabada (Pneumonia)
Dhabar Xanuun (Back Pain)
Infekshanka Bartamaha Dhegta (Otitis Media)
Dhibaatooyinka Wax Liqidda (Swallowing Problems)
Xajiinta, Cuncunka (Allergies)
Hawl Gabidda Wadnaha (Heart Failure)
Cuna Xanuun (Sore Throat)
Cadaadiska Dhiiga (Hypertension)
Dhego Beelid (Hearing Loss)
Gaastiriko (Gastritis)
Xubno Xanuun (Arthritis)
Malaariyada (Duumada) (Malaria)
Miyir Beelidda (Coma)
Neef ama Xiiq (Asthma)
Kaadi Sonkorow (Diabetes)
Qaaxada (Tiibisho) (Tuberculosis)
Dhiig yari (Anemia)[/b]
SHUBAN BIYOOD" (Cholera)
Saxaro Adayg (Constipations)
Shuban (Diarrhea)
Qandho ama Xumad (Fever)
Cagaarshowga B (Heabatitis B)
Cudurka Bararka Xiidmaha (Crohn Disease)
Wadne Qabad (Heart Attack)
Cudurka Dhimir Beelidda (Alzheimer disease)
Oof Wareen (Pneumonia)
Jabtida iyo Daweynteeda (Gonorrhea)
Bukashada Caloosha (Gastroenteritis)
Sonkorta Dhiigga ee Hooseysa (Hypoglycemia)
Qumanka (Tonsillitis)
Howlgabka kacsiga (Impotence)
Wadne Gariir (Atrial Fibrillation)
Cudurka Sambab xaniban ee Raagay (COPD)
Waraabow / Isfiilito / Xabad (Syphils)
Sonkorowga (Diabetes)
KUDKA (ANTHRAX)
Yirid (Gingivitis)
Kaadi-Saarista (Dialysis)
Hawlgabka kelyaha (Kidney Failure)
Boogoobidda Xiidmaha (Ulcerative Collitis)
Cagaarshowga C (Hepatitis C)
Lafa-beel (Osteporosis)
Bukashada Caloosha (Gastroenteritis)
Burburka carjaw laabatada / Riixa (Osteoarthritis)
Alarjiyo aad u xun (Anaphylaxis)
Qallalka (Epilepsy)
Qalitaanka Saarista Xameetida (Cholecystectomy)
Qabsin-saarid (Appendicectomy)
Baabasiir (Haemorrhoids)
Cudurka Dadka Xasuusta Ka Lumiya (Parkinson Disease)
Xanuunka caadaada (Dysmenorrhoea)
Heerarka Foosha (Stages of Labor)
Buruq Naaseed (Breast Lump)
Sonkorowga Uurka (Gestational Diabetes)
Dhicinta (Abortion)
Uurdoox (ilmaha lagu qalay) [C/Section]
Niyad Jabka Umusha Kadib (Post Natal Depression)
Ilma Qoolan (Ectopic Pregnancy)
Ka-Saarida minka (Hysterectomy)
Daryeelka Dhalmada Ka Dib (Postnatal Care)
Daryeelka Dhalmada Ka Hor (Prenatal Care)
Walac (Morning Sickness)
Baraska (Vitiligo)
Findoob (Acne)
Kasoo-bax (Boils or Furunculosis)
Cambaarta Madaxa(Tinea Capitis)
Qaniinyada Cayayaanka (Insect Bites)
Cabeebka Ibta (Candida of the Nipple)
Xajiinta Gacmaha (Irritant Hand)
Isnadaamis (Scabies)
Xajiinta, Cuncunka (Allergies)
Qaamo-qashiir (Mumps)
Xiiq-dheer (Whooping Cough)
Talaalka Dabaysha (Polio Vaccine)
Gedef (Rickets)
eebka Ilmaha - Candida (Thrush)
dhakaako (Autism)
Busbus (Chicken Pox)
Caadka Indhaha (Cataract)